Vakain Oy
Arvo-ohjattua isännöintiä

Yritys

Vakain Oy on uusi toimija asunto-osakeyhtiöiden isännöinnissä. Sovellamme eri toimialoilta parhaita käytäntöjä ja uusimpia työkaluja integroiden ne mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi asiakastaloyhtiöidemme hyväksi, isännöintialan erikoispiirteet tarkasti huomioiden.

Isännöintipalvelumme tavoitteena on mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti hoidettu taloyhtiö. Me huolehdimme, ohjaamme ja kontrolloimme, mutta osakkaat päättävät taloyhtiön hoitamisen ja kunnossapidon tason. Hyvällä hallitustyöllä ja aktiivisilla osakkailla on tärkeä rooli tavoitteeseen pääsemisessä.

Pyrimme kasvattamaan liiketoimintaamme ja tarjoamme parhaan mahdollisen työpaikan isännöitsijöille, joilla on aito halu tehdä laadukkainta työtä, jota kehitetään paremmaksi joka päivä. Varsinaiset taloyhtiöiden hallinnointiin liittyvät kysymykset hallitsemme huolellisesti rakennetun prosessiohjauksen avulla. Painotammekin isännöitsijöiden valinnassa oikeita henkilöominaisuuksia ja laajaa kokemusta johtamisen, talouden ja tekniikan alalta.

Vakain Oy:n omistaa sen perustajaosakkaat Kai Lehti ja Sakari Malka, jotka myös työskentelevät yhtiössä päätoimisesti.

Kai Lehti

Kai toimii vastuuisännöitsijänä ja liiketoimintaprosessien kehittäjänä. Hän on suorittanut isännöinnin ammattitutkinnon, teknisen isännöitsijän tutkinnon (ITS-TEK) ja johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinnon (AIT). Kain perustutkinto on KTM (LTKK 1998). Ennen 2012 alkanutta isännöintiuraansa Kai on toiminut pk-teollisuuden johtotehtävissä. Isännöinnissä kokemusta on kertynyt Helsingin kantakaupungin vaativista kohteista, joista vanhimmat ovat 1900-luvun vaihteesta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Kailla on taloyhtiöiden päätöksenteon kehittäminen uusilla toimintamalleilla ja menetelmillä.

Sakari Malka

Sakari vastaa taloyhtiöiden päivystyspalvelun toiminnasta ja yhtiön tietojärjestelmien kehittämisestä. Sakari on koulutukseltaan diplomi-insinööri (TKK) ja KTM (HKKK). Ennen isännöitsijäksi ryhtymistään Sakari on toiminut johtotehtävissä teollisuuden ja kaupan alalla sekä toimivana osakkaana ohjelmisto- ja teknologiayrityksissä. Asunto-osakeyhtiöiden isännöinnissä Sakaria kiinnostaa erityisesti rutiinitoimintojen tehostaminen ja omistaja-arvon kehittäminen taloyhtiön osakkaiden näkökulmasta.

Palvelut

Vakain Oy:n isännöintipalvelu sisältää taloyhtiön hallinnosta huolehtimisen. Me pidämme kontrollin taloyhtiön hallinnosta ja johtamisesta, vaikka asioita käytännössä toteuttaa ja niistä huolehtii isännöitsijän ja ulkopuolisten palveluntarjoajien lisäksi erikseen sovittaessa hallituksen jäsenet, osakkaat ja asukkaat.

Toimintamme perustuu yhtenäisiin toimintatapoihin ja työvälineisiin, joilla varmistamme isännöintipalvelun tehokkuuden ja laadun kaikkien asiakasyhtiöiden osalta.

Palvelumme sopii erinomaisesti taloyhtiöille, joiden osakkaat haluavat päättää kiinteistön hoidon ja kunnossapidon tason, ja joiden hallitukset ovat sitoutuneita hyvään osakkaita kuuntelevaan päätöksentekoon, mikä perustuu suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen taloyhtiön kehittämiseen.

A.

Kiinteistön elinkaaren hallinta toteutetaan kuntoarvioiden- ja tutkimusten, yhtiökokouksen päättämän strategian ja prosessimaisesti ylläpidetyn korjaus- ja huolto-ohjelman avulla.

B.

Taloyhtiön tilaukset ja huoltokutsut palveluverkostolle tehdään määriteltyjen prosessien mukaisesti ja valvotaan tarkistuslistojen avulla.

C.

Tikettien käyttämisellä varmistetaan osakas- ja asukaspalvelun laatu sekä osakkaiden edunvalvonta.

D.

Päätöksenteon hallinnan järjestelmällä varmistetaan sujuva hallitustyöskentely ja toimeenpanon seuranta.

E.

Isännöitsijän tekemän työn avoin ja tarkka raportointi auttaa hallitusta valitsemaan painotukset taloyhtiön asioiden hoitamisessa.

YHTEYS

Taloyhtiöasiakkaat asoy@vakain.fi Puhelin arkisin klo 8.30-16.00 09 4241 3300 Tarjouspyynnöt ja kyselyt myynti@vakain.fi Ostopalvelut hankinta@vakain.fi Rekrytointi ja muut yhtiön johdon asiat johto@vakain.fi Osoite Annankatu 10 C 87 00120 Helsinki
(tapaamiset vain ajanvarauksella)