Etusivu

Vakain Oy on moderni asunto-osakeyhtiöihin erikoistunut isännöintiyritys, joka edistyksellisen digitaalisen tiedonhallinnan keinoin pitää taloyhtiön asiat järjestyksessä ennakoivasti ja pitkäjänteisesti.​​

Miten Vakain Oy:n isännöinti erottuu massasta?​

  • ongelmien ja asioiden nopea, tehokas ja ammattitaitoinen käsittely tikettijärjestelmää hyödyntämällä​
  • isännöintitehtävien turvattu jatkuminen aitojen isännöintitiimien ja tehokkaan digitaalisen tiedonhallinnan avulla​
  • hinnoittelumallin yksinkertaisuus ja avoimuus​
  • vuosikellon, korjausohjelman ja huolto-ohjelman aktiivinen toteuttaminen ja kehittäminen tietojärjestelmään integroidulla toimintamallilla​

VAKAIN OY ISÄNNÖINTI

Vakain Oy:n perustajat ja osakkaat Kai Lehti (AIT, ITS-TEK, KTM) ja Sakari Malka (IAT, DI, KTM) yhdistivät voimansa vuonna 2017 toteuttaakseen isännöintipalvelun, joka oikeasti muuttaisi alan vanhanaikaisia toimintatapoja ja toimisi modernin palveluyrityksen tavoin. Perustajaosakkaiden ammatillinen tausta ennen isännöintiuraa on teknisen kaupan, teollisuuden ja ohjelmistoalan johtotehtävissä, joissa on opittu jatkuvan kehittämisen ja tiedonhallinnan merkitys menestyvän liiketoiminnan elinehtona. Koska Kailla oli vankka kokemus isännöintialalta jo ennen oman yrityksen perustamista, voitiin tavoitteet asettaa realistisesti ottaen huomioon asunto-osakeyhtiölain asettamat reuna-ehdot, palveluverkoston asettamat rajoitteet ja taloyhtiöiden laajasta omistajapohjasta johtuva päätöksenteon haasteellisuus. Vaikkei ihan kaikki olekaan mahdollista, pystytään johdonmukaisella ja määrätietoisella työllä saamaan aikaan suuriakin parannuksia. ​

Tavoitteenamme on kehittyä laadukkaimmaksi asunto-osakeyhtiöiden isännöinnin toimijaksi.​

TOIMINTAMME PERIAATTEET

Digitaalinen toimintamalli – toimimme täysin digitaalisella toimintamallilla, jossa kaikki dokumentit ja viestintä talletetaan tietojärjestelmissämme, josta se on löydettävissä helposti ja kustannustehokkaasti.​

Paperiton toimisto – paperittomuus ei ole itsetarkoitus, vaan seuraus digitaalisesta toimintamallistamme.​

Vapaus paikasta – isännöitsijämme voivat työskennellä siellä missä se on kulloinkin tehokkainta. Tarvittava tieto on saatavilla paikasta ja ajasta riippumatta.​

Toimintamallien noudattaminen – vuosikellon, korjausohjelman ja huolto-ohjelman aktiivinen toteuttaminen mahdollisimman yhteneväisesti kaikissa taloyhtiöissä.​

Tehtävänantojen noudattaminen – tikettien, huolto-ohjelman, korjausohjelman, vuosikellon, tilausten, tarjouspyyntöjen, tarjousten, reklamaatioiden, huomautusten, pöytäkirjojen, esityslistojen ja muiden tehtävien kaikki automaattisesti tai manuaalisesti aikataulutetut tehtävänannot käsitellään joka päivä.​

Tarkistuslistojen hyödyntäminen – tehtäväkokonaisuudet hallitaan tietojärjestelmään integroiduilla työmenetelmäkuvauksilla.​

Jatkuvuus isännöintipalvelussa – tiimimallin ja digitaalisen toiminnan ansiosta palvelu on nopeaa ja laadukasta joka päivä, vaikka joku olisi lomalla tai muuten estynyt.​

Jatkuvuus taloyhtiöissä – kiinteistön hoitamisessa katse myös seuraavan sukupolven osakkaisiin ja asukkaisiin. ​

Yksinkertainen hinnoittelu – asiakkaan tulee tietää mitä ja mistä maksaa. Laskutuksen tulee olla avointa ja kohdistettavaa.​

Ei pidä provosoitua, vaikka provosoitaisiin – elämä on siihen liian lyhyt.​

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close