Hallituksen vaikea tehtävä

Olen ollut asuvana osakkaana parinkymmenenvuoden ajan viidessä eri asunto-osakeyhtiössä. Kahdessa viimeisessä hallituksenjäsenenä ja nykyisessä hallituksen puheenjohtajana. Kolmessa ensimmäisessä näistä tuskin kävin edes yhtiökokouksissa. Käsitykseni siitä miten taloyhtiö toimii, oli hyvin vähäinen.

Perheellistyttyäni innostuin osallistumaan aktiivisemmin oman taloyhtiönasioihin ja hakeuduin hallitukseen. Taloyhtiön hallinto näytti jäykältä ja tehottomalta, sellaistahan se on edelleenkin, verrattuna liikeyrityksiin. Ajattelin silloin, että kaiken voisi tehdä paljon hienommin, tehokkaammin ja paremmin. Edelleen uskon siihen monelta osin, mutta realismi iski nopeasti päälle siirryttyäni ns. pöydän toiselle puolelle. Koska olin muutenkin vedenjakajalla oman työurani kanssa, innostuin kehittämään isännöinnistä itselleni ammatin.

Tämän kirjoituksen aiheena ei kuitenkaan ole isännöitsijän, vaan hallituksen jäsenen näkökulma.

Väitän, että harvalle hallituksenjäsenelle kyse hallitustyöhön osallistumisessa on pelkästään siitä, että kirkasotsaisesti vain työskentelisi mahdollisimman onnistuneiden ja oikea-aikaisten korjausten sekähyvän hinta-laatusuhteen palvelujen hankinnan eteen.  Sen sijaan hallituksessa ollaan usein mukana ajamassa omaa tai jonkun osakasryhmän etua, ikään kuin puoluepolitiikkaa. Tai haetaan arvostusta ja hyväksyntää muilta hallituksen jäseniltä ja osakkailta. Itse olen myös syyllistynyt näihin kaikkiin.

Hallitus on taloyhtiöissä harvoin ns.dream team. Se saattaa koostua hyvinkin pätevistä yksilöistä, mutta toisin kuin osakeyhtiöiden hallitukset, sen kokoonpanon toimivuutta ei yleensä ole lainkaan mietitty, eikä olisi käytännössä voitukaan.

Jos taloyhtiön hallituksen toimintaedellytykset eivät aina ole parhaat mahdolliset, niin vaikeita asioita tulee silti ratkaistavaksi jatkuvalla tahdilla. Taloyhtiöiden hoitaminen on vaikeaa, koska rakennukset ovat iso kasa tuotteita, jotka kuluvat omaa tahtiaan. Vettä pyrkii vääriin paikkoihin, sitä tulee ulkoa, maan alta ja putkista. Taloja pitää huoltaa ja korjata. Se on kallista ja kun se tehdään muiden ihmisten (osakkaiden) rahoilla, ei kiitosta yleensä tule. Jos budjetin ylittää,niin se on paha ja kun budjetin asettaa yläkanttiin, niin jostain syystä kustannukset myös nousevat. Liikeyritysmaailmasta tuttua tavoitteiden kautta johtamista ei ole taloyhtiöissä helppoa soveltaa.

Kalliiden korjausten tekeminen vaatii kalliiden asiantuntijoiden käyttämistä. Valitettavasti asiantuntijoiden arviot voivat olla keskenään ristiriitaisia ja niin se oikeassakin elämässä usein on, että yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua ei välttämättä ole. Paitsi että yhden osakkaan mielestä voi olla. Hallitus saa kuulla osakkailta paljon kritiikkiä, mutta ei vähemmän toteuttamiskelpoisia ratkaisuehdotuksia.

Muut osakkaat ovat myös (yleensä) hallituksen jäsenen naapureita. Ristiriidat ovat siksi joskus väistämättömiä, etenkin kun asunto-osakeyhtiölain vastuunjako taloyhtiön ja osakkaan välillä voi joskus olla tulkinnanvarainen ja ainakin joiltain osin maalaisjärjenvastainen.

Omasta mielestään vääryyttä kokeneet osakkaat ja asukkaat helposti muistuttavat hallituksen jäseniä henkilökohtaisesta vahingonkorvausvastuusta. Perusteet ovat yleensä keksittyjä ja hataria, mutta vapaaehtoistyötä tekeville hallituksen jäsenille ja naapureille, syytökset voivat ymmärrettävästi tuntua raskailta.

Käsitykseni mukaan ainoa ratkaisu tähän haastavaan toimintaympäristöön on vahva pyrkimys hallituksen sisäiseen luottamukseen. Se syntyy avoimuuden kautta, eli omat tavoitteet kerrotaan muille hallituksen jäsenille. Hallituksen on esiinnyttävä osakkaiden ja mm. palveluntarjoajien suuntaan yhtenäisenä eri vaikuttamispyrkimyksistä huolimatta, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tarvittaessa äänestetään ja äänestystulosta sitten kunnioitetaan. Hallitus tekee esitykset yhtiökokoukselle, mutta yhtiökokouksessa jokainen hallituksen jäsen tietysti äänestää omasta puolestaan, osakkaan näkökulmasta. Tämänkin voi hoitaa luottamusta herättävällä tavalla avoimesti.

Ratkaisijana onnistuneessa hallituksessa ei tarvitse olla yksin puheenjohtaja, vaan jokainen jäsen osaltaan.

Toivotan voimia ja yhteistyötä rakentavaa henkeä kaikille asunto-osakeyhtiöidenhallituksessa toimiville.

Kirjoittanut: Kai Lehti

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close