Lähtöilmoitus

LÄHTÖILMOITUS

Lähtöilmoitus toimitetaan asunnosta pois muutettaessa. Lähtöilmoituksen avulla taloyhtiön asukasluettelo pysyy ajan tasalla, jolloin vältämme turhat yhteydenotot poismuuttaneisiin asukkaisiin. Huoltoyhtiö ja isännöintitoimisto välittävät lähtöilmoitustiedot toisilleen, joten ilmoituksen voi tehdä isännöintitoimistolle tai huoltoyhtiölle tai molemmille.

Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisiaOsakasVuokralainen
Tietoa henkilötietojen käsittelystä lähtöilmoituksessa kerättyyn tietoon liittyen: 

Lähtöilmoitus tarvitaan taloyhtiön asukasluettelon ylläpitämiseksi. Ajan tasalla olevaa asukasluetteloa tarvitaan, jotta taloyhtiön palveluntarjoajat pystyvät sujuvasti ja kustannustehokkaasti hoitamaan omistamisen ja asumisen palveluja taloyhtiössä. Tietosuojakäsitteistössä asukasluettelon osalta taloyhtiö on rekisterinpitäjä, ja isännöintitoimisto ja kiinteistöhuoltoyhtiö ovat henkilörekisterien käsittelijöitä. Taloyhtiöllä on voimassa oleva sopimus näiden palvelutarjoajien kanssa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä.

Lähtöilmoituksen pohjalta asukas merkitään pois muuttaneeksi. Pois muuttaneen asukkaan tiedot poistetaan rekisteristä tietosuojakäytännössä määritellyn ajan kuluttua eli käytännössä kun tiedon säilyttämiselle ei enää ole perusteita.

Tietojen edelleen luovutus on sopimusteitse kielletty, pois lukien tilanteet, jossa niiden luovuttaminen on käytännön syistä välttämätöntä esim. korjaus- tai kunnossapitoasioiden sujuvan hoidon varmistamisessa tai akuutin ongelman seuraamusten minimoimisessa.

Lisätietoja taloyhtiön henkilörekistereihin liittyen on saatavilla Vakain Oy isännöinnistä.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close