Meille isännöitsijäksi

TOIMINTATAPAMME

Toimintamme perustuu tiimimalliin. Tiimissä on lähtökohtaisesti kolme, mutta vähintään kaksi isännöitsijää, jotka hoitavat yhdessä samalla alueella sijaitsevia taloyhtiöitä. Jokaisella taloyhtiöllä on nimetty vastuuisännöitsijä, joka on taloyhtiön hallituksen ensisijainen yhteyshenkilö ja se, joka normaalisti osallistuu yhtiökokouksiin. Pääideana on, että tiimin jäsenistä yksi kerrallaan päivystää ja toinen/toiset voi keskittyä hoitamaan keskittymistä vaativia työtehtäviä. Tiimi sopii sisäisesti päivystysvuoroista myös loma-aikoina. ​

Tehokas tiimimalli on mahdollista toteuttaa 100% digitaalisen toimintamme ja itse kehittämiemme työnkulkujen ja tehtävänhallinnan ansiosta. Digitaalisen toimintatavan avulla päivystävä isännöitsijä pystyy hoitamaan valtaosan tiimille tulevista rutiinitehtävistä isännöitsijän ammattitaidolla ja siten pystymme tarjoamaan asiakkaille ensiluokkaista palvelua nopeasti vastuuisännöitsijän mahdollisista esteistä riippumatta.​​

JOHTAMINEN, TYÖSSÄ KEHITTYMINEN JA JAKSAMINEN

Tavoitteenamme on tulevaisuudessakin toimia tiimeihin perustuvalla matalalla organisaatiolla. Yrityksellä on omistajayrittäjistä koostuva johto, joka auttaa tiimejä ja niiden jäseniä valmentamalla, järjestämällä koulutusta, neuvomalla aina tarvittaessa sekä asettamalla tavoitteita ja valvomalla tavoitteiden toteutumista, ja tarvittaessa myös tuuraamalla. Emme puhu esimiehistä ja alaisista, vaan toimintatapana on palveleva johtaminen ja asioihin keskittyminen. Seuraamme tarkasti työssä jaksamista ja suoriutumista, koska tiedämme erittäin hyvin miten vaativa laji isännöinti on.​

Tukea annetaan vahvasti sekä johdon taholta, että tiimin sisäisesti. Yhtiökokous on joskus hyvin vaativa suoritus isännöitsijälle, jolloin tarpeen​ mukaan kokeneempi tai juuri käsiteltävään asiaan paneutunut kollega voi lähteä kokoukseen mukaan tueksi fyysisesti tai etänä reaaliaikaisesti saavutettavana tukena. Sisäinen SOS-ryhmä on jatkuvasti käytössä, jolloin avunpyynnön voi laittaa koko henkilöstölle ja paras apu saadaan toimitettua yleensä nopeasti kiperissäkin tilanteissa, esim. lakiasioihin tai vastuukysymyksiin liittyen.​

TYÖYHTEISÖ

Työpaikkana Vakain Oy on ja tulee olemaan syrjintävapaa. Kohtelemme kaikkia (henkilökuntaa, asiakkaita, palveluntarjoajia jne.) yhdenvertaisesti sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon/vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Toimintamme on riippumatonta suhteessa palveluntarjoajiin ja muihin alan toimijoihin. Normaalin kanssakäymisen rajat on määritelty sisäisissä ohjeissa tarkasti riippuvuussuhteiden ennaltaehkäisemiseksi. ​

Koska toimintamme on 100 %-sähköistä ja käytämme moderneja työvälineitä yhteydenpidossa, ei tiimin fyysisellä sijainnilla ja paikkakunnalla​ ole merkitystä.  Tarkoituksenamme on rakentaa uusia isännöintitiimejä myös uusille paikkakunnille. Tämä tapahtuu helpoiten, jos alueelta löydetään yksi sopiva henkilö, jolla on myös idea siitä, miten ensimmäiset asiakkaat alueella voidaan hankkia. Tämän jälkeen aloitetaan heti seuraavan tiimijäsenen haku ja aktiivinen markkinointi- ja myyntityö uuden tiimin alueella. Alkuvaiheessa tiimi voidaan muodostaa myös ns. vastaanottotiimin avulla, jotta liikkeelle lähtö sujuisi sutjakasti.​

Toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi käytämme virtuaalitoimisto-ohjelmistoa, jonka avulla kotitoimistoissakin työskentelevät voivat olla yhteydessä muihin työntekijöihin helposti, mutta ketään kuitenkaan häiritsemättä.​

PALKKAUS

Palkkaus perustuu yksinkertaiseen malliin, jossa kiinteä osa on merkittävä osa palkasta, perustuen rekrytoitavan henkilön koulutukseen ja osaamiseen. Muuttuva osa on pienempi ja se lasketaan koko tiimin kaikkien asiakkaiden yhteenlasketun tuoton mukaan. Koska tiimi muodostaa myös kustannuspaikan, vaikuttaa tuottoon sekä laskutuksen että kulujen määrä.​

OSAAMINEN JA KOULUTUS

Isännöitsijämme vastaavat myös perustason teknisestä isännöinnistä. Se tarkoittaa sitä, että isännöintitiimillä tulee olla riittävä ymmärrys talotekniikasta ja rakennusfysiikan perusteista osatakseen arvioida esim. osakkaiden muutostyöilmoituksia ja niiden vaatimia toimenpide-/valvontatarpeita, ostaa korjaustöitä, kuntotutkimuksia yms. sekä osallistua korjaushankkeisiin tilaajan roolissa. Teknisen isännöinnin tärkein osa on osata arvioida ja hankkia tilanteeseen parhaiten sopivia asiantuntijapalveluita eri asiantuntijoilta. Meillä teknisen isännöinnin rooliin ei kuulu esimerkiksi kosteusmittaukset ja vesieristystarkastukset, vaan nämä palvelut ostetaan niihin erikoistuneilta toimijoilta.​

Perusvaatimuksena isännöitsijän tehtävään on myös riittävä talousosaaminen, joka käytännössä vaatii kaupallisen alan perustutkintoa tai vastaavaa työkokemusta. Kirjanpidon perusteiden, maksuvalmiussuunnittelun ja budjetoinnin osaaminen on mielestämme välttämätöntä.​

Tavoitteemme mukaan jokaisella isännöitsijällämme tulee olla alan tutkinnoista vähintään isännöinnin ammattitutkinto (IAT) ja teknisen isännöitsijän peruskoulutus (PerusTEK). Tutkinnon puuttuminen ei ole rekrytoinnin este, mutta valituksi tulevan on valmistauduttava suorittamaan puuttuva tutkinto sovitun ajan kuluessa.​​

MEILLE TÖIHIN?

Painotamme uusien isännöitsijöiden valinnassa loogista ajattelukykyä, kiinnostusta talouden- ja tekniikan asioihin, hyviä yleisiä tietotekniikkataitoja, esiintymiskykyä ja neuvokkuutta. Olennaisinta on kuitenkin tahto ja oikea motivaatio tehdä tätä vaativaa ja tärkeää työtä. Isännöitsijän työllä on merkitystä, vaikka se ei joka päivä siltä tuntuisikaan.​

Tule vierailulle fyysiseen tai virtuaaliseen toimistoomme (SOCOCO) keskustelemaan voisitko sinä olla meille sopiva uusi isännöitsijä. Kaikki yhteydenotot rekrytointiasioissa käsittelemme ehdottoman luottamuksellisesti. Mikäli olet kiinnostunut, ota luottamuksellisesti yhteyttä johto@vakain.fi tapaamisen sopimiseksi.​

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close