Omistaminen

Tälle sivulle on kerätty ohjeita, vinkkejä ja linkkejä osakkaita yleisimmin askarruttaviin kysymyksiin liittyen. ​
Asumista koskevia ohjeita ja vinkkejä löytyy osiosta ”asuminen”.​

Isännöitsijäntodistuksen tilaaminen​

Isännöitsijäntodistuksen normaali toimitusaika on viisi arkipäivää. Tilatessa pyydämme ilmoittamaan tilaajan nimen yhteystietoineen, taloyhtiön nimen ja huoneiston numeron ja lisäksi tiedon, tarvitaanko isännöitsijäntodistus liitteineen (yleensä myyntiä varten) tai ilman liitteitä (esimerkiksi pankkia varten). Lisäksi pyydämme ilmoittamaan pyydetyn toimitustavan (sähköpostin liitteenä tai kirjepostina) ja laskutusosoitteen. Vahvistamme tilauksen vastaanotettuamme sen. Kuolinpesänhoitajan tai kiinteistövälittäjän on kirjallisesti todistettava oikeutensa isännöitsijäntodistuksen tilaamiseen. Isännöitsijäntodistuksen toimittamisesta veloitetaan palkkio.

Isännöitsijäntodistuksen voit tilata tästä: Isännöitsijäntodistuksen tilaus.

Osakasremontit/muutostyöt​

Osakasremontista tai muutostyöstä on tehtävä ilmoitus isännöitsijälle. Ns. normaalitavasta poiketen toivomme, että osakas tekee ilmoituksen jo mahdollisimman varhain eli ennen lopullisen suunnitelmansa laatimista. Näin projekti saadaan keskustelemalla ohjattua heti alusta oikeaan suuntaan ja vältetään monet potentiaaliset ikävät ongelmat. Tästä syystä me emme tarjoa remontti-ilmoituslomaketta sivullamme, vaan toivomme sähköpostilla vapaamuotoista kuvausta hankkeesta, sisältäen yhteystiedot, huoneiston osoitetiedot, hankkeen ja tavoitteiden kuvauksen, ajatellun toteutustavan sekä tiedon onko tarkoitus itse suunnitella/rakentaa vai käytetäänkö ulkopuolisia.​
Ensi-ilmoituksen saatuaan isännöitsijä ottaa alustavasti kantaa suunniteltuun hankkeeseen, kertoo taloyhtiön kannalta tarvittavat toimenpiteet tai huomioitavat asiat, kuten valvojan asettaminen ja tämän roolin määrittäminen, hallituksen päätöksen tarpeellisuus sekä esim. haitta-ainekartoitukseen liittyvät vaatimukset.​
Mikäli suunnittelu olisikin edennyt jo ennen remontti-/muutostyöilmoituksen tekemistä, on huomattava, että remontti-/muutostyön toteutusta ei saa aloittaa ennen taloyhtiön myöntämää lupaa. Luvan antamiseen kuluva aika vaihtelee tapauskohtaisesti, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä turhien viivästysten välttämiseksi. ​

Vesimaksu

Vesimaksu peritään taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Mikäli vesimaksu perustuu huoneiston asukasmäärään, on vastuu oikean asukasmäärän ilmoittamisesta osakkaalla. Mikäli osakas ei ilmoita huoneiston asukasmäärää, lasketaan huoneiston vesimaksuperusteeksi usein yksi henkilö, tai määrätään vesimaksu asukkaiden muuttoilmoitusten perusteella.​

Avaimet ja lukitus​

Huoneistojen lisäavaimien tilaaminen tehdään isännöintitoimistolle osakkaan toimesta tai tämän antamalla valtakirjalla (esim. vuokralaiselle). Tilauksessa tulee ilmoittaa omat yhteystiedot, joihin voimme ilmoittaa, kun tilaus on välitetty lukkoliikkeelle hoidettavaksi. Mikäli avaimen noutaa joku muu kuin osakas, tulee tästä valtuutuksesta mainita tilausta tehtäessä. Avaimia ei voi suoraan tilata lukkoliikkeeltä, koska taloyhtiön on varmistettava, ettei avaimista teetetä hallitsemattomia kopioita. ​

On erittäin suositeltavaa, että huoneistoavaimen lisäksi turvalukon avain luovutetaan huoltoyhtiölle. Jos huoltoyhtiö säilyttää yleisavaimen lisäksi huoneiston turvalukon avaimen, voidaan tarvittaessa nopealla pääsyllä huoneistoon (esim. vesivahingon, tulipalon tai sairaskohtauksen tapauksessa) aikaansaada merkittävä vaikutus vahinkojen minimoimisessa. Mikäli osakas ei ole luovuttanut huoltoyhtiölle turvalukkonsa avainta, ja jos ovi joudutaan murtamaan hätätapauksessa, vastaa osakas oven korjaamisen tai uusimisen kustannuksesta. ​

Lainaosuudet

Rahoituslainojen lainaosuuden voi pääsääntöisesti maksaa pois kertamaksulla kesken lainakauden. Osakas vastaa tästä aiheutuvista pankin veloittamista kuluista. Pääsääntöisesti lainaehdoissa on sovittu ajankohdista, jolloin lainan ylimääräinen lyhennys pystytään tekemään ilman pankin veloitusta. Näitä ajankohtia on yleensä kaksi vuodessa. Lainan poismaksaminen edellyttää aina lainaosuuslaskelman tekemistä, joka maksaa ajankohdasta riippumatta 47,12 euroa (sis. ALV 24%).​

Vastuunjakotaulukko​
Rahastointi/tulouttaminen​

Taloyhtiölle maksettujen rahoitusvastikkeiden ja lainaosuuslyhennysten rahastoinnilla on merkitystä niille osakkaille, jotka eivät itse asu omistamassaan huoneistossa. Mikäli tilikauden aikana pidetty yhtiökokous ei ole valtuuttanut hallitusta tarvittaessa rahastoimaan, ei rahastointia siltä tilikaudelta voida tehdä. On huomioitava, että rahastoinnin mahdollistama päätös ei vielä merkitse sitä, että rahastoidaan, vaan lopullinen rahastointipäätös tehdään viimeistään tilinpäätöstä laadittaessa hallituksen toimesta. Taloyhtiössä mahdollisesti tehdyn rahastoinnin voi siis tarkistaa tilinpäätöksestä.​

Hyödyllistä lisäluettavaa

Kiinteistölehti: vastuunjako taloyhtiössä

Kiinteistölehti: asuminen ja ihmiset

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close